• Gazipaşa Bulvarı, Bahar Apt. No:51 1/2 Seyhan/ADANA

HİZMETLERİMİZ

Bireysel Terapi

BİREYSEL TERAPİ

Bireysel danışmanlık; kişinin kendini tanıması, bilişsel, duygusal, davranışsal zorlanmaların üstesinden gelmesi ve iyilik halinin sağlanması sürecinde kişiye profesyonel destek vermeyi amaçlayan bir hizmettir. Örneğin; depresyon, anksiyete, travma, yas, okb gibi birçok konu bireysel terapi bağlamında çalışılabilir.

Çift ve Aile Terapisi

ÇİFT VE AİLE TERAPİSİ

Evli ya da evli olmayan çiftlerin birbirini daha iyi anlaması ve karşılaşılan problemlerin çözümüne yardımcı olmayı amaçlayan bir terapi modelidir. Örneğin; uyuma ilişkin kaygılar, güven problemi, aldatma, cinsel yaşam… vbi konular birlikte belirlenen hedefler çerçevesinde terapide işlenir.

Aile, Ergen ve Çocuk Terapisi

AİLE ,ERGEN VE ÇOCUK TERAPİSİ

Çocuğun ya da gencin problemini, aile ve yakın çevresi ile ilişkisi kapsamında çalışarak çözmeyi hedefleyen bir terapi modelidir.

Çocuk ve Ergen Danışmanlığı

ÇOCUK VE ERGEN DANIŞMANLIĞI

Çocuk ya da genç ile bilişsel, duygusal, davranışsal problemin terapi bağlamında birebir çalışıldığı bir hizmettir.

Grup Terapileri

GRUP TERAPİLERİ

Psikoterapist tarafından yönetilen, 3-20 kişilik gruplara uygun kişilerin seçilmesiyle oluşturularak etkileşim üzerinden çalışılan bir yöntemdir. Terapinin amacı bireylerin kendilerini ve diğerlerini daha iyi anlama, kendilerini değiştirme ve geliştirme fırsatı oluşturmalarıdır.

Online Terapi

ONLINE TERAPİ

E-terapi, teleterapi, web terapi ya da online terapi olarak bilinen bu yöntem terapi hizmetinin internet üzerinden görüntülü olarak sağlanması anlamına gelmektedir.

Psikolojik Testler

PSİKOLOJİK TESTLER

Zeka Testleri

Dikkat Testleri

İlgi ve Yetenek Testleri

Kişilik Envanterleri

Services Badge

KURUMLARA YÖNELİK DANIŞMANLIK

21.yüzyılda milyonlarca insan endüstri örgütlerinde çalışmaktadır. Gücünü insan kaynağından alan kurumlar ile çalışanların etkileşimi, emeğe karşı ücret şeklinde basite indirgenemeyecek kadar karmaşık bir ilişkilenmedir. Bizler kurumun kültürü ve değerlerini temel alarak, psikoloji bilgimiz ve deneyimimizle ihtiyaca yönelik projeler tasarlayarak kurumun verimliliğine katkı sağlamayı hedefliyoruz.